Predikan söndagen 4 advent i sammanfattning

4:e advent 2018. Herrens moder. Luk 1:30-35.

Maria, en ung kvinna som bodde på en liten ort i Galilén. Nasaret. Kanske 150 invånare. Dit kom ängeln Gabriel. Som står vid Guds tron. Vad betyder det? Han står i ljuset, hans står i kärleken som skapat världen. Han står i evigheten. Han står i den verklighet vi inte har ord för, eftersom den är bortom våra ögon, öron, känsel och allt vad vi upplevt.

Gabriel säger till Maria: ”du har funnit nåd hos Gud.” Vad betyder det? Nåd är mycket mer än vad Luther lärt oss. Enligt mina böcker betyder ordet ”charis” i grekiska texten ”otvungen, glädjefylld, fritt given öppenhet gentemot varandra”. Maria hamnar i kärlekens ljus, i otvungen glädjefylld gemenskap med Gud och Guds tron. Inte undra på att hon blir rädd.

I detta ljus, i denna skaparkraft, i denna närvaro blir Jesus till. Han som kan öppna himlen för oss alla. Som kan föra oss in i Guds glädjefyllda ljus och kärlek.

Sen försvinner både Gabriel och ljuset. Ensam står Maria med hemligheten, i en liten håla som heter Nasaret med 150 innevånare. Det är klart hon funderar över vad hon varit med om.

Hon beger sig till sin släkting Elisabet i en bergsbygd söderöver. Elisabet var gift med en präst och hade säkert gjort massor av pilgrimsresor till Jerusalem. Elisabet kunde alldeles säkert den 121:a psalmen. Den sjöngs på pilgrimsresor.

Jag tror hon gav den till Maria. Det kan jag inte veta säkert förstås. Men lyssna till orden. Vad kunde Maria ha behövt bättre i sin situation?

121:

1 En vallfartssång.
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?

2 Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.

3 Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.

4 Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.

5 Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.

6 Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.

7 Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.

8Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Julen och Jesusbarnet och krubban handlar om att himlen öppnat sig över oss. Vi kan få stå i samma ljus och kärlek som Maria stod i. Här i Umeå har jag kommit i kontakt med många berättelser från människor. Berättelser som handlat om hur Gud sökt dem, himlen öppnat sig, om möte med ljuset och skaparkraften, möte med Gud själv. Julen handlar om hur himlen öppnar sig över oss.

Vi lever i våra gråa vardag. I små hålor också vi. Livet kan bli för mycket för oss. Vi kan undra – vad ska bli av oss? Vad ska jag ta mig till?

121

1 En vallfartssång.
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?

5 Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.

8 Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Du måste komma ihåg att himlen står öppen över Dig. Guds ansikte lyser över Dig. I hans skugga får Du vandra. Det betyder att Gud alltid är Dig nära. ”Var inte rädd”.

Den kristna vägen, den kristna kampen – det är att komma ihåg att himlen är öppen. Att stå kvar i Guds kärleks ljus. Att träna upp sin känslighet så att vi inser, förstår och känner att Gud går vid vår sida. ”I hans skugga får Du vandra”.

Det gjorde Maria. Det får Du också göra.

Göran Waller
Pastor
Hedlundakyrkan

Stäng meny