Predikan söndagen 13 januari i sammanfattning

Jesu dop. Predikan 13/1 2019. Luk 3:15-17, 21-22.

Vi har passerat väntetiden i advent, firat Jesu födelse, lyssnat till profetiorna om Messias och sett Guds härlighet i Jesus Kristus tillsammans med de vise männen. Nu tuffar kyrkoåret vidare. Jesu verksamhet startar. Den börjar med Jesu dop.

Den här predikan vill säga tre saker.

För det första. Johannes vet att Jesus ska döpa på ett annat sätt. Med helig Ande och eld. Elden som renar. Och då är det som Johannes döparen kommer i sitt esse och talar om domen. Agnarna, det som inte är fruktbara från de ofruktbara. Elden som aldrig slocknar som förbränner de ofruktbara. Johannes var starkt påverkat av Esséerna. Esséerna ansåg att fariséerna, som var det parti som religiöst dominerade i början av vår tideräkning (framför allt inom tempelverksamheten), levde ett alldeles för världsligt liv. Esséerna menade att ett liv i avskildhet var det enda riktiga och fann ingen möjlighet att acceptera de samtida översteprästernas verksamhet i tempelkultens Jerusalem.

Esséerna vände sig helt och hållet bort från samhället och slöt sig samman i ett klosterliknande sällskap, där deras strävan var att låta det sanna prästerskapet få den avskildhet och det ”rena liv” som de förtjänade under ledning av en rättfärdighetslärare.[1

Johannes var således påverkad av en rörelse som såg samhällets förfall och predikade dom och rättfärdighet.

Ibland, de stunder jag är mest uppgiven över vår egen tids förfall, orättvisa, överkonsumtion och dästa självbelåtenhet kan jag känna som Johannes Döparen. ”Gud, fördärva dem som fördärvar jorden.” Ja det finns inte så få kristna som tycker att kyrkan är alldeleds för soft och mesig. Domsförkunnelse behövs. Blixt och dunder och jordbävningar. ”Huggormsyngel” sa Johannes till dom som kom ut för att lyssna på honom.

Hur blev Jesu verksamhet? Där Johannes sitter fängslad började han undra om han haft rätt om Jesus. Jesus hade ingen kastskovel i sin hand. Hand verkade alldeles för soft och mesig i Johannes ögon. ”Är Du den som skall komma eller ska vi vänta på någon annan?” frågade Johannes. (Luk 7:20) Jesus svarade: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig den som inte kommer på fall för min skull.” Jesu dop var inte en väg in i kastskovelns land. Det var en väg till ofria och olyckliga människor som behövde se, bli rena och upprättade.

För det andra. Jesu verksamhet började med bön. Jesu verksamhet underhölls med bön. Jesu verksamhet slutade med bön, bön i Getsemane trädgård.

För det tredje. Jesu dop – uttrycket står också för hela Jesu livsgärning. När vi döps till Kristus är det ett dop in i Jesu liv, in i Jesu livsgärning. Vi förenas med Jesu dop. Han liv blir vårt liv. Hans livsinriktning blir vår livsinriktning. Hans sinnelag blir vårt sinnelag.

Nu kommer vi till tillämpningen av hela denna predikan.

För det första. Din uppgift som kristen är inte att utplåna ondskan och orättfärdigheten. Det är inte att uttala domsorden ”huggormsyngel” och annat liknande. Hur gärna du än skulle vilja det när Du blir upprörd över sakernas tillstånd i världen. Din uppgift är att hela, förmana, vägleda, förbinda, upprätta, ge fattiga ett glädjebud och att tala om för de rika att människans liv inte är beroende av ett överflöd av ägodelar.

För det andra. Om Du skall kunna hålla stånd mot alla snedvridande och destruktiva krafter i tillvaron, dina egna begär, din egen oförmåga att se klart, då måste Du be. Om Du ska kunna förbli fokuserad – då måste Du be. Om Du ska kunna se igenom alla skenbilder, halvsanningar och fabricerade nyheter så måste Du be. Om Du ska kunna hålla dig klar och nykter, då måste Du be. Det behövde Jesus. Det behöver Du (Hur man utvecklar sitt böneliv).

För det tredje. Gå in i Jesu dop. Lev i ditt dop till Jesus. Du behöver inte själv frälsa världen. Du behöver inte ens frälsa Dig själv. Gå in under Jesu ok. Det är lätt att bära och det är en hjälp att axla livets bördor. I Jesu dop, tillsammans med Jesus kan vi möta en okänd framtid, okända förhållande, okända prövningar. Vi kan själva bli förvandlade. Vi kommer att se andra förvandlas.

Gud har gett åt Dig Jesu dop. Jesu dop är också Ditt dop. Gå in i det. Lev i det. Detta är dagens evangelium till Dig. Gud välsigne Dig.

Göran Waller
Pastor
Hedlundakyrkan

Stäng meny