Predikan söndagen 1 advent i sammanfattning

1:a Advent 2018. Ett nådens år. Joh 18:36-37.

Nu får vi börja om. Ett kyrkoår fyllt av nåd ligger framför oss.

”Jag har kommit för att vittna om sanningen” säger Jesus. Vad är sanningen? Det är det som möter oss i evangelierna, berättelserna om vad Jesus lärde, gjorde och vad som hände honom. Vår tro.

Sanningen är inte att du är ett betydelselöst stoftkorn, sanningen är inte att det du gör är betydelselöst, sanningen är inte att du är ensam och bortglömd. Sanningen är inte att ditt liv är utan syfte, mening och betydelse.

Sanningen är att du är älskad, att du får leva i vänskap med Gud, att Gud är på din sida, på vår sida.

Någon har sagt: ”Predika ständigt evangelium – i nödfall använd ord.” Nu är vi mitt i advent. Advent som betyder ankomst. Vi förbereder Jesusbarnets ankomst och Jesu ankomst. Den främsta predikan den här tiden på året är i alla adventssånger. En predikan i ord och toner om Guds nåd.

Jag kan fundera på vad Jesu ankomst har gjort för skillnad för oss. Hur hade det varit om Jesusbarnet inte hade kommit? Ja, vi hade inte suttit här. Den här byggnaden hade inte funnits. Frågan är om Du och jag hade funnits. Vi hade i alla fall inte varit fyllda av de värderingar och ideal som vi nu bärs av. Tro, hopp, kärlek, barmhärtighet, förlåtelse och att leva i nåd.

Inga kyrkor hade funnits, Bachs psalmer hade inte funnits, inte heller Lina Sandells. Det är tveksamt om demokratin och mänskliga rättigheter hade uppfunnits, om barnet inte hade fötts.

Historien hade sett annorlunda ut. I årtusenden har kungar och kejsare fått höra: ”Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.” Utan Jesus hade de inte varit lika mycket fullt fram för deras härskarnycker.

Hur kan vi då predika Jesu ankomst? Ja, kyrkorna står här i stan som ett synligt tecken på barnets ankomst. Den sjuarmade ljusstaken och stjärnan brinner i vart och vartannat fönster. Kyrkor fylls av glad sång och musik. Godmodiga människor finns överallt och vill föra ett mjukt språk, leva i eftertanke och omsorg om andra. Där vår personliga omsorg inte räcker till finns vår gemensamma omsorg om vår nästa och samhällets utsatta. Där flyktingar och vilsna människor finns, finns också de som vill dela med sig av sitt goda. Ge kläder husrum och mat. Senaste ”(prediko)förslaget” jag hörde var att göra Hedlundakyrkans tomt till en blomsteräng. En äng för fjärilar, bin och humlor. En blommande äng för att tala om att vi inte behöver bekymra oss – ”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte…inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem”.

Gud unnar oss vila. Sanningen är, att livets mening inte finns i en oändlig räcka prestationer. Prestationer som ska pågå fram till gravens rand.

Sanningen är den att livet är nåd, glädje och ljus.

Detta var en predikan i ord. Nu ska kören predika för oss i sång och toner, ”Höj glädjerop till skyn, vid denna glada syn: här kommer Sions förste, bland konungar den störste.”

Göran Waller
Pastor
Hedlundakyrkan

Stäng meny