Välkommen till Hedlundkyrkan!


Aktuellt

Viktig information angående Coronapandemin!

På grund av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att från och med onsdag 18 mars pausa all verksamhet under resterande del av mars månad i Hedlundakyrkan.

Mer information kring Coronaviruset finns på Folkhälsomyndigheten respektive Krisinformation.


Gudstjänst ”Korset”

fre 10 apr

kl 11:00

gudstjanst

Gudstjänst Korset. Göran Waller.

gudstjanst

Gudstjänst Kristus är uppstånden. Göran Waller. Sång av Margareta Sandman.

gudstjanst

Gudstjänst Påskens vittnenAgneta Lidström. Hedlundakyrkans kör.

gudstjanst

Gudstjänst Den gode herden. Anders Axelsson. Sång av Anna Thiger. Offerdag nationella arbetet.

Du kan hitta mer information i kalendern


Verksamhet

Tro
Musik
Ung
Livet

Återkommande

Måndagar kl 19.00-20:30 Hedlundakyrkans  kör övar

Onsdagar kl 09:30 Bibelsamtal och bön.
10:30 Sång för livet kören

Söndagar kl 17:30 Cafékväll. Lär känna vänner från andra länder.


Senaste inlägg


Ge en gåva

Hedlundakyrkan bedriver ett omfattande arbete bland människor, unga som gamla, församlingsmedlemmar som icke församlingsmedlemmar.  
För allt detta behövs det ekonomiska resurser och det är frivilliga gåvor som bekostar det mesta. 
Läs mer om hur du kan hjälpa till att stödja arbetet ekonomiskt.


Hitta hit