Musiken är en viktig bärare av det kristna budskapet i våra liv, om vår tro och livshållning. 
Musiken är universell. De små barnen kan sjunga långt innan de kan prata. 


Hedlundakyrkans kör

Hedlundakyrkans kör är en blandad kör med mer än 100-åriga anor.
Kören medverkar i gudstjänster ungefär en gång i månaden. Övningarna äger rum på måndagar 19.00-20.30 med efterföljande fika. Körens ledare är Margareta Sandberg.
Är du intresserad av att vara med, kontakta körledaren 070 23 68 014
eller körens ordförande Siv Eriksson 070 22 56 198.


Sång för livet kören

Sång för livet kören är en drop-in-kör för dig som gillar att sjunga blandad repertoar. Vi sjunger mestadels unisont, men ibland blir det 2-stämmigt.