Jesus sa: ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Matteus 6:26


Klimatsmart lördag

Klimatsmart – vad är det? Vi tror att det finns massor med idéer om vad som är klimatsmart. Vi tror att vi kan hjälpa varandra att komma loss. Inte bara prata klimatsmart utan också bli klimatsmarta. Därför drar vi igång ”Klimatsmart lördag” fyra gånger under våren 2020.

Läs mer på sidan Klimatsmart lördag.


Kairos

KAIROS är ett begrepp för tid på grekiska. Till skillnad från KRONOS, dvs. klockans tid, betecknar KAIROS den tid som bryter in i nuet, den rätta tiden, den mogna tiden, Gudstiden, den tid som ÄR – en tid med innebörd och betydelse. KAIROS handlar om närvaro, om möte och dialog, och samtal om väsentliga frågor i vår tid.


Kulturcafé

Låt dig inspireras av spännande föredrag eller njut av härlig musik. Kulturcaféet erbjuder en stunds avkoppling och gemenskap över en kopp kaffe och hembakt bröd, ett varierat program och god stämning; en möjlighet att träffa både gamla bekanta – och hitta nya!

Språkcafé

Varje söndag träffas vi på Hedlundakyrkan. Det är trevliga samtal, fika och språkgrupper, bakgrupp, barngrupp och samhällsinformation i olika former. Kvällarna avslutas med allsång.


Diakoni

Hedlundakyrkans diakoni innebär såväl gemensamma arrangemang (t.ex. musikkalas, kulturträffar, uppvaktningsarrangemang, utflykter, andakter på äldreboenden) som enskilda möten (t.ex. hembesök, sjukbesök, samtalsstöd).


Internationella gruppen

Equmeniakyrkan har alltsedan starten för cirka 125 år sedan varit en missionerande kyrka världen över. I Hedlundakyrkan vill vi fortsatt förvalta uppdraget och ansvaret att föra det kristna kärleksbudskapet vidare ut i världen. Ett särskilt ansvar att aktualisera och kanalisera missionsuppdraget har anförtrotts den internationella gruppen.

Ett långsiktigt mål och strävan i våra kontakter med vår vänförsamling Tié-Tié är att få till stånd ett samarbetsavtal med konkreta arbetsområden ex musik och barn- och ungdomsarbete. Vi stöttar vänförsamlingen i uppbyggandet av ett medicinskt center i ett nytt bostadsområde med 80 000 invånare.


Fairtrade

Hedlundakyrkan är sedan år 2013 diplomerad kyrka för Fairtrade. Detta innebär att Hedlundakyrkan alltid serverar rättvisemärkt kyrkkaffe, samt i möjligaste mån även rättvisemärkt te och andra produkter.


Alphagrupp

Är du intresserad av att veta mer om kristen tro – få en god möjlighet till samtal och reflexion i en mindre Alphagrupp? Varje träff innehåller middag, föredrag och samtal i mindre grupp.

För närvarande vilande, kontakta församlingens pastor, se sidan Kontakt.