Viktig information angående vår verksamhet p g a Covid-19!

På grund av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att pausa all verksamhet även under maj månad i Hedlundakyrkan.

Kyrkan kommer att vara öppen ”för enskild andakt” tisdag – torsdag kl 10-12.


gudstjanst

Webbsänd Gudstjänst Pingstdagen 2020-05-31. Tema ”Den heliga Anden”

gudstjanst

Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen 2020-06-07. Tema ”Gud – Fader, Son och Ande”

gudstjanst

Webbsänd Gudstjänst 1:a söndagen efter trefaldighet 2020-06-14. Tema ”Vårt dop”.

gudstjanst

Webbsänd Gudstjänst Den helige Johannes döparens dag
2020-06-21. Tema ”Den Högstes profet”,

gudstjanst

Webbsänd Gudstjänst 3:e söndagen efter trefaldighet 2020-06-28. Tema ”Förlorad och återfunnen”.