• Gudstjänst "Guds mäktiga verk"

  söndag, 24 mars 2019 kl. 11:00

  Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäk- tiga verk. Lennart Ohlsson. Sång Jessica Marklund.
  Kyrkkaffe.

 • Gudstjänst "Livets bröd"

  söndag, 31 mars 2019 kl. 11:00

  Midfastosöndagen. Gudstjänst Livets bröd. Nattvard. Anders Axelsson. Församlingsforum efter kyrkkaffet.

 • Gudstjänst "Försonaren"

  söndag, 7 april 2019 kl. 11:00

  Gudstjänst Försonaren (5:e söndagen i fastan). Jan Marklund flyktingsamordnare region Mitt m.fl. Sång Anna Thiger.
  Kyrkkaffe.

 • Kulturcafé "Möjligheter och problem med invandring"

  tisdag, 9 april 2019 kl. 13:00

  Möjligheter och problem med invandring – Torstein Bratvold, bl a grundare av asylboendet UBEC medverkar. Sång av Murhaf.

 • Gudstjänst "Vägen till korset"

  söndag, 14 april 2019 kl. 11:00

  Palmsöndagen. Gudstjänst Vägen till korset. Maria Hassani, teologistuderande. Hedlundakyrkans kör.
  Kyrkkaffe.

 • Skärtorsdagsmässa "Det nya förbundet"

  torsdag, 18 april 2019 kl. 19:00

  Skärtorsdag. Det nya förbundet. Skärtorsdagsmässa i Hedlundakyrkan tillsammans med Grisbackakyrkan. Nattvard. Moa Beak.

 • Långfredagsgudstjänst i Grisbackakyrkan

  fredag, 19 april 2019 kl. 10:00

  Långfredagen. Korset. Långfredagsgudstjänst i Grisbackakyrkan.

 • Gudstjänst "Kristus är uppstånden"

  söndag, 21 april 2019 kl. 11:00

  Påskdagen. Gudstjänst Kristus är uppstånden. Mats Wedberg, teologistuderande. Sång Alicia Contardo.
  Kyrkkaffe.

 • Gudstjänst "Påskens vittnen"

  söndag, 28 april 2019 kl. 11:00

  2:a i påsktiden. Gudstjänst Påskens vittnen. Göran Waller. Sång Jessica Marklund.
  Kyrkkaffe.

 • Gudstjänst "Den gode herden"

  lördag, 4 maj 2019 kl. 11:00

  3:e i påsktiden. Gudstjänst Den gode herden. Nattvard. Anders Axelsson.
  Kyrkkaffe.

 • Kulturcafé "Sambandet mellan kost och hälsa för äldre"

  tisdag, 7 maj 2019 kl. 13:00

  Sambandet mellan kost och hälsa för äldre – medverkan från Dietistcentrum Norr.

 • Gudstjänst "Vägen till livet"

  söndag, 12 maj 2019 kl. 11:00

  4:e i påsktiden. Gudstjänst Vägen till livet. Louise Sundkvist, sjukhuspastor. Sång Alicia Contardo. Församlingsforum efter kyrkkaffet.

 • Sånggudstjänst "Att växa i tro"

  söndag, 19 maj 2019 kl. 11:00

  5:e i påsktiden. Sånggudstjänst Att växa i tro. Karin Sporre. Hedlundakyrkans kör.
  Kyrkkaffe.

 • Gudstjänst "Bönen"

  söndag, 26 maj 2019 kl. 11:00

  Bönsöndagen. Gudstjänst Bönen. Olle Engqvist. Sång Anna Thiger.
  Kyrkkaffe.

 • Gudstjänst "Hjälparen kommer"

  söndag, 2 juni 2019 kl. 10:00

  Söndagen före pingst. Hjälparen kom-mer. Ev. direktsändning från Kyrkokonferensen.

Stäng meny