Bankgiro

Hedlundakyrkans bankgiro är 416-9868. Om du önskar ge en gåva till ett särskilt ändamål anger du det i meddelandefältet när du betalar. Det kan till exempel vara musik, diakoni, kyrkans lokaler, mission, barn- och ungdom, etc.

Swish

Församlingens Swishnummer är 123 123 93 91.

Kyrkoavgift

Läs om kyrkoavgiften här!