Församlingsforum ”Sången och musiken”

Söndagen 26/3 samlades ett 45-tal församlingsmedlemmar till ett församlingsforum kring frågan om ”Sången och musiken”.

Forumet inleddes av Per Westblom, chef för Equmeniakyrkans nationella enhet via en förinspelad film. Därefter vidtog ”grupparbeten” kring frågorna: Vad betyder sången och musiken för den gemenskap vi har idag? Hur kan gemenskap inspirerad av Jesus Kristus fördjupas utifrån Kol 3:16: ”Låt Kristi ord bo hos er…lär och vägled varandra med sång…” Vad betyder sångens och musikens skapelsegivna attraktionskraft för vår evangelisation?

Samlingen avslutades med en kort sammanfattning av ”grupparbetena”. De tankar och åsikter som kom fram kommer att användas som ett beslutsunderlag till styrelsen framöver.”

Stäng meny