Välkommen till Hedlundkyrkan!


Aktuellt

Viktig information angående Coronapandemin!

På grund av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att från och med onsdag 18 mars pausa all verksamhet under resterande del av mars månad i Hedlundakyrkan.

Mer information kring Coronaviruset finns på Folkhälsomyndigheten respektive Krisinformation.


Klimatsmart lördag

lör 04 apr

kl 12:30 - 16:00

Klimatet

Klimatsmart lördag. Se Klimatsmart lördag för mer information.

gudstjanst

Gudstjänst Vägen till korset. GöranWaller. Eva Lindgren, flöjt & Margareta Sandberg, piano.

Kulturcafe

tis 07 apr

kl 13:00

kulturcafe

Kulturcafe. 300 mil kajak genom orörd vildmark. Petra Westermark från Nordmaling berättar om sin paddling genom Kanada och Alaska.

Getsemanestund

tor 09 apr

kl 19:00

gudstjanst

Getsemanestund Det nya förbundet. Göran Waller. Nattvard.

Du kan hitta mer information i kalendern


Verksamhet

Tro
Musik
Ung
Livet

Återkommande

Måndagar kl 19.00-20:30 Hedlundakyrkans  kör övar

Onsdagar kl 09:30 Bibelsamtal och bön.
10:30 Sång för livet kören

Söndagar kl 17:30 Cafékväll. Lär känna vänner från andra länder.


Senaste inlägg


Ge en gåva

Hedlundakyrkan bedriver ett omfattande arbete bland människor, unga som gamla, församlingsmedlemmar som icke församlingsmedlemmar.  
För allt detta behövs det ekonomiska resurser och det är frivilliga gåvor som bekostar det mesta. 
Läs mer om hur du kan hjälpa till att stödja arbetet ekonomiskt.


Hitta hit