Kairos – Samtal i rättan tid

Kairos
Kairos

KAIROS är ett begrepp för tid på grekiska. Till skillnad från KRONOS, dvs. klockans tid, betecknar KAIROS den tid som bryter in i nuet, den rätta tiden, den mogna tiden, Gudstiden, den tid som ÄR – en tid med innebörd och betydelse. KAIROS handlar om närvaro, om möte och dialog, och samtal om väsentliga frågor i vår tid.

De senaste årtiondena har KAIROS i kristna teologiska sammanhang förknippats med rop på hjälp från kristna i utsatta situationer, t.ex. från Sydafrika 1985 och från kristna palestinier 2009. I båda dokumenten finns markeringar mot orättvisor och förtryck och en längtan efter Guds rikes fred.

Mot denna bakgrund inbjuder vi till öppna samtal i HEDLUNDAKYRKAN, Skolgatan 2, om livet, samhället och kristen tro. Efter en kort presentation av de närvarande talar en inledare över dagens tema som vi sedan gemensamt samtalar om. Enkel förtäring erbjuds i form av frukt och vatten eller juice.

Se Kalender för aktuellt program.

Stäng meny