Hedlunda interiör
Hedlunda interiör

Församlingen firar gudstjänst, med några undantag, varje söndag klockan 11. Vissa gudstjänster ligger på andra veckodagar då gudstjänsten bland annat innehåller vigsel och begravning.

Gudstjänsten är öppen för alla. Det betyder att det är en samling för alla som vill vara en bland många i gudstjänsten, inte bara medlemmar.
Gudstjänsten innehåller predikan, bibelläsning, församlingssång, medverkan med sång och musik, bön och förbön, barnens ljus, nattvard (första söndagen i månaden), bönen Fader vår och välsignelsen. Efter gudstjänsten samlas de som vill i octavia salen för gemenskap kring fikaborden.

Gudstjänsten är allas gemensamma närvaro tillsammans med Gud Fadern, Sonen Jesus Kristus och Hjälparen den heliga Anden.

Stäng meny