Hedlundakyrkans diakoni innebär såväl gemensamma arrangemang (t.ex. musikkalas, kulturträffar, uppvaktningsarrangemang, utflykter, andakter på äldreboenden) som enskilda möten (t.ex. hembesök, sjukbesök, samtalsstöd).

I Hedlundakyrkan finns en diakon anställd på halvtid med fokus på seniorverksamhet /församlingens äldre, en ideell diakonal omsorgsgrupp där diakonen ingår, en diakoniassistent på deltid och många volontärer.

Varje termin anordnar den diakonala gruppen också en utåtriktad diakonal inspirationsdag med extern gästföreläsare.

Hedlundakyrkans diakoni finns även med i flera samverkansprojekt, företrädesvis tillsammans med Tre kyrkor. (Tre kyrkor är en samarbetsidé mellan Hedlundakyrkan, Grisbackakyrkan och Västerslättskyrkan).

20120119-192148.jpg
…en pratstund, en sångstund, en god kopp kaffe och en liten bön till Gud – enkla ömsesidiga möten kan ge en känsla av mening och sammanhang.

20120328-164009.jpg

Sång för Livet och Sändebuden bjöd på ett ”Våren på spåren”-program i Hemgårdens samlingssal.

20120328-164719.jpg

Stäng meny