• 29 Okt 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Att leva tillsammans”

  Gudstjänst ”Att leva tillsammans” Thomas Ahlberg Sång Roland Sandström. Kollekt till equmenia nord
  Kyrkkaffe.

 • 31 Okt 2017 kl. 13:00 - Kulturcafé "Livets äventyr"

  Livets äventyr – att överbrygga hinder och hitta nya vägar.
  Anders Jonsson, föreläsare, äventyrare. Arbetar på ÅLÖ-maskiner. (Har en funktionsnedsättning).
  Servering och andakt

 • 5 Nov 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Vårt evighetshopp”

  Gudstjänst ”Vårt evighetshopp” Thomas Ahlberg Nattvard. Yngve Björklund, cello. Ljuständning till minne av de avlidna.
  Kyrkkaffe

 • 8 Nov 2017 kl. 19:00 - Kairos

  Sången, kroppen och själen – om den sydafrikanska sångens betydelse i kampen och i tron
  Inledare: Maria Johansson, körledare och sydafrikaresenär

 • 11 Nov 2017 kl. 08:30 - Retreat "Insikt genom tystnaden"

  8.30 Frukost
  9.00 Introduktion in i tystnaden 10.00 Betraktelse
  12.00 Lunch
  15.00 Vägledning
  17.00 Middag
  18.00 Nattvard

  Anmälan senast 7 november till betelkyrkan.ume@gmail.com eller till ordförande i Betelkyrkan
  Roland Rodmark 070-6262026

  Ange namn, mailadress, mobil och eventuell specialkost. Kostnad 100: – betalas under dagen kontant eller med kort. Ta gärna med filt/kudde, dagbok, penna, bok, bibel.

 • 12 Nov 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst

  Gudstjänst André Jakobsson Sävar sjunger och predikar.
  Kyrkkaffe

 • 14 Nov 2017 kl. 13:00 - Kulturcafé "Det finns något bortom bergen"

  Om Dan Anderssons liv och diktning.
  Marianne Bergius, tidigare lärare.
  Bengt Bergius, präst och tidigare ”TV-biskop” / ansa för religion i SVT.
  Servering och andakt

   

 • 19 Nov 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Vaksamhet och väntan”

  Gudstjänst ”Vaksamhet och väntan” Thomas Ahlberg Sång Eva-Stina Andersson.
  Kyrkkaffe.
  Efter kyrkkaffet församlingsforum – barn- och ungdomsarbetet.

 • 22 Nov 2017 kl. 19:00 - Kairos

  Existentiell hälsa i en komplex tid
  Inledare: Lena Bergström, pastor och regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan

 • 26 Nov 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Kristi återkomst”

  Gudstjänst ”Kristi återkomst” Karin Egberg Thyme. Sång Hedlundakyrkans gospelkör For Heraven`s Sake.
  Kyrkkaffe.

 • 28 Nov 2017 kl. 13:00 - Kulturcafé "Musikaliska gåvor inför advent"

  Sånger som både skapar och väcker varma minnen.
  Susanne Nilsson Ottosson, rektor och sångerska.
  Roland Widmark, kyrkomusiker och f.d. Årets Västerbottning.
  Servering och andakt

   

 • 3 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst 1 advent ”Ett nådens år”

  Gudstjänst 1 advent ”Ett nådens år” Lena Bergström regional kyrkoledare i region nord. Nattvard. Hedlundakyrkans kör under ledning av Margareta Sandberg.
  Kyrkkaffe.

 • 10 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst 2 advent ”Guds rike är nära”

  Gudstjänst 2 advent ”Guds rike är nära” Thomas Ahlberg Sång Maria Ahlberg.
  Kyrkkaffe.

 • 13 Dec 2017 kl. 09:00 - Terminsavslutning för morgonbön

  Terminsavslutning för morgonbön

 • 14 Dec 2017 kl. 15:00 - Terminsavslutning för nattvard och bön

  Terminsavslutning för nattvard och bön

 • 17 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Bana väg för Herren”

  Gudstjänst ”Bana väg för Herren” Christo Lombard Sydafrika. Karin Sporre. Sång Lena Göthberg.
  Kyrkkaffe.

 • 24 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst Västerslättskyrkan ”Vid krubban”

  Gudstjänst Västerslättskyrkan ”Vid krubban” Tre kyrkor väst på stan.

 • 24 Dec 2017 kl. 23:00 - Midnattsmässa Grisbackakyrkan Tre kyrkor väst på stan.

  Midnattsmässa Grisbackakyrkan Tre kyrkor väst på stan.

 • 26 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst Hedlundakyrkan ”Martyrerna”

  Gudstjänst Hedlundakyrkan ”Martyrerna” Thomas Ahlberg Tre kyrkor väst på stan.

 • 31 Dec 2017 kl. 11:00 - Gudstjänst ”Guds barn”

  Gudstjänst ”Guds barn” Thomas Ahlberg. Kyrkkaffe. Avtackning av församlingens diakon Lena Wåhlin.