Gemensam gudstjänst

15 Okt 2017 - 11:00

Gemensam gudstjänst i Hedlundakyrkan efter Region Nords regionfest, Lena Bergström och Thomas Ahlberg. Kl 10 Equmenia nords riksstämma i Betel.

Stäng meny